میکائیل با بهنوش طباطبایی و کامبیز دیرباز

میکائیل با بهنوش طباطبایی و کامبیز دیرباز

ساخت این سریال از اواسط مهرماه در تهران آغاز خواهد شد.

این روزها حال قلبی مساعدی ندارم و شاید نتوانم فیلمنامه را تمام کنم و کسی دیگر کار را ادامه دهد.

داستان «میکائیل» اجتماعی و پلیسی است و درباره یک پلیس است که تصمیم می گیرد با فسادهای موجود در شهر مبارزه کند.

تا به حال 6 قسمت از متن سریال جدید سیروس مقدم با نام «میکائیل» نوشته شده است و نقش های اول این سریال 26 قسمتی را کامبیز دیرباز و بهنوش طباطبایی بازی می کنند.

دسترسی آسان به این نوشته لینک کوتاه
QR Code For:  میکائیل با بهنوش طباطبایی و کامبیز دیرباز