مجري «ويتامين 3» بازيگر نقش موسی (ع)؟

مجري «ويتامين 3» بازيگر نقش موسي(ع)؟

فرجا… سلحشور که نگارش فيلمنامه زندگي حضرت موسي (ع) را از سال 89 شروع کرده، اخيرا مشغول انتخاب بازيگر براي ايفاي نقش اصلي سريال يعني حضرت موسي (ع) است و علي ضيا به عنوان يکي از گزينههاي جدي او به حساب مي آيد. پيش از اين، شنيده شده بود سام درخشاني براي ايفاي اين نقش انتخاب شده، اما وي در زمستان 92 اين خبر را رد کرد و تأکيد داشت که تنها به عنوان يکي از گزينهها با او صحبت شده و هنوز حضورش در اين پروژه قطعي نيست.سلحشور کارگردان سريال «يوسف پيامبر» که خبر ساخت فيلم- سريال ديگري را با محور زندگي يکي ديگر از انبياء الهي، درست بعد از پايان پخش سريال «يوسف پيامبر» رسانهاي کرده بود، از همان زمان نگارش فيلمنامه زندگي حضرت موسي (ع) را آغاز کرد و در صدد است ساخت آن را در سال 93 شروع کند. سلحشور پشتر با انتخاب مصطفي زماني براي بازي در نقش حضرت يوسف (ع) باعث معرفي اين بازيگر به سينماي ايران شد.

دسترسی آسان به این نوشته لینک کوتاه
QR Code For:  مجري «ويتامين 3» بازيگر نقش موسی (ع)؟