متن آهنگ ملی پوش ها اندی

متن آهنگ ملی پوش ها اندی

متن آهنگ ملی پوش ها اندی

 ♫♫♫

بیاین بریم تماشا
بازی ملی پوشا
با هم بشیم همصدا
زنده باشین بچه ها
بگیم خسته نباشید
سنگ تموم گذاشتید
توی زمین حریف
چه شاه گلایی کاشتید

 

ماشالا ماشالا ماشالا
ماشالا ماشالا

دویدیدو دویدید
تا به هدف رسیدید
برای خاک ایران
پیروزی آفریدید
شمع و گل و پروانه
تیم ما قهرمانه
سبز و سفید و قرمز
این پرچم ایرانه

سنگ و زدم به تیشه
این تازه اولیشه
بازم مثل همیشه
ایران برنده میشه

بچه ها مچکریم
بچه ها مچکریم
بچه ها مچکریم


ایران

ایران

ایران

دسترسی آسان به این نوشته لینک کوتاه
QR Code For:  متن آهنگ ملی پوش ها اندی