صداگذاری روز مبادا بزودی آغاز می شود

صداگذاری روز مبادا بزودی آغاز می شود

تمام صحنه هاي اين فيلم در تهران فيلمبرداري شده است. فيلم داستان مادري است که هواي رفتن کرده و زندگيش رنگ ديگري گرفته، اما اهل خانه او را باور نمي کنند.
شيرين آقارضا کاشي، ولي اله عزيزخاني، وحيد عزيزخاني، مجيد عزيزخاني، سميرا مدني، فرزانه گرايلي، شاني عزيزخاني، حسين کاکاوند، اعظم دهقان منشادي، بهروز فروغي، فاطمه گرايلي، فرهنگ لرستاني ديگر بازيگران اين فيلم هستند.

به غير از اين بازيگران هديه تهراني نيز در چند سکانس «روز مبادا» در نقش خودش بازي کرده است. نگار اسکندرفر و محمد احمدي تهيه کنندگي اين پروژه را برعهده دارند. عباس کيارستمي نيز به عنوان مشاور کارگردان با «روز مبادا» همکاري کرده است.

دسترسی آسان به این نوشته لینک کوتاه
QR Code For:  صداگذاری روز مبادا بزودی آغاز می شود