احکام اعضای شورای پروانه ساخت آثار سینمایی تا پایان دولت تدبیر و امید تمدید شد

به نقل از رس فیلم>

به گزارش سینماپرس، حجت الله ایوبی در نامه ای به حبیب ایل بیگی معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی،احکام اعضای شورای صدور پروانه ساخت سینمای حرفه ای را تمدید کرد. این در حالیست که اخیراً ایل بیگی در گفتگویی حذف شورای پروانه ساخت را رد نکرده و این موضوع را قابل بررسی دانسته بود! و سینماپرس در ادامه همین اظهار نظر محافظه کارانه مبادرت به تهیه گزارش و گفتگو با صاحبنظران سینمایی ظرف روزهای گذشته نمود تا به صراحت پیرامون آن اظهار نظر شود.

بر پایه این خبر در متن نامه ایوبی به معاون نظارت و ارزشیابی آمده است:

«جناب آقای حبیب ایل بیگی،همان گونه که در دیدار با اعضای محترم شورای صدور پروانه ساخت سینمای حرفه ای اعلام شد،با توجه به تلاش های ارزشمند اعضای شورا و عملکرد ارزنده دو سال گذشته ،احکام صادره درباره همه اعضا همچنان به قوت خود باقی است. شورای صدور پروانه ساخت به یمن نگاه کارشناسانه،بلند نظری و همت و همدلی اعضا به کارگاه حمایت فکری و مشاوره سینما به ویژه برای نسل نو سینما تبدیل شده است. یقین دارد ادامه فعالیت آقایان مجید رضا بالا،منوچهر شاهسواری،جمال شورجه،محمد باقر قهرمانی،حسین کرمی،مازیار میری و اکبر نبوی به عنوان اعضای پرتلاش شورای صدور پروانه ساخت برای همه اهالی سینما امید آفرین خواهد بود.»

دسترسی آسان به این نوشته لینک کوتاه
QR Code For:  احکام اعضای شورای پروانه ساخت آثار سینمایی تا پایان دولت تدبیر و امید تمدید شد