;
احتمال اکران «آرایش غلیظ» و «آتش بس 2» بدون سرگروه

4 فیلم «آرایش غلیظ»، آتش بس 2»، «خواب زده ها» و «خانوم» در نوبت اکران هستند و امروز در جلسه شورای صنفی با بررسی فیلم های روی پرده تکلیف اکران شان مشخص خواهد شد. با توجه به اینکه هفت هفته اکران فیلم ها به پایان رسیده این احتمال وجود دارد که فیلم های جدید از چهارشنبه همین هفته روی پرده بروند. گفته می شود صاحبان چند فیلم قصد دارند در صورت به تعویق افتادن اکران، فیلم شان را در هر حالتی بدون سینمای سر گروه از همین هفته روی پرده ببرند. در چنین شرایطی از هفته آینده با اضافه شدن سینمای سرگروه، اکران این فیلم ها رسماً آغاز می شود. پخش کنندگان «آتش بس 2» و «آرایش غلیظ» ظاهراً تمایل بیشتری به اکران فیلم شان از همین هفته دارند.
شاید شورای صنفی نمایش در یک تقسیم جمعی رای به اکران هر 4 فیلم از هفته آینده دهند. 

نوشته: admin2
تاریخ: 17 شهریور 1393
بدون نظر