آذین: کج‌روی در رسانه‌ها تأثیر منفی بر کل فضای جامعه خواهد داشت

این منتقد در گفتگو با خبرنگار سینماپرس افزود: «نقد منصفانه و پاسخ مسئولانه» شعار غنی و خوب و زیبنده ای است اما تلقی از نقد در نزد افراد مختلف متفاوت است؛ اگر نقد به معنای بدگویی و منفی گرایی باشد نقد نیست و بیشتر شبیه به فحاشی و دشنام می شود و اگر به صورت بالعکس بخواهد تعریف و تمجید باشد باز هم ماهیت اصلی نقد زیر سوال می رود.

وی سپس با تأکید بر اینکه نقد نوعی تعامل و ارائه و تبادل نظز اطلاعات برای سازندگی است اظهار داشت: نقد مانند داوری است و کسی که در جایگاه داوری می نشیند باید انسان منصفی باشد تا آگاهانه و تخصصی بدون باج دهی و باج گیری نظرات خود را به صورت صریح ارائه دهد. گاهی یک اثر هنری نیازمند حمایت است و سازنده اثر به دلیل بازگو کردن مسائل اجتماعی دچار نقص هایی می شود اما حرکت خوبی را انجام داده است.

این روزنامه نگار باسابقه سپس به پاسخگویی مسئولان اشاره کرد و گفت: پاسخگویی همواره باید وجود داشته باشد؛ افراد متخصص و متعهد در مقابل مسئولیت شان همواره بایستی پاسخگو باشند اما متأسفانه وضعیت در کشور ما به گونه ای است که مسئولان هیچ گاه پاسخ شایسته و معقولی نسبت به معترضان و منتقدان نمی دهند؛ این امر در حالی است که اگر آن ها خود را ملزم به پاسخگویی شایسته می کردند در جامعه مطبوعات نوعی سازندگی ایجاد می شد و ما مانند امروز شاهد قهر و دوری رسانه ها و مردم و مسئولان از یکدیگر نبودیم.

وی با بیان اینکه این روزها اکثریت رسانه ها و مدیران از زوایای جناحی و سیاسی به همه قضایا نگاه می کنند خاطرنشان کرد: وضعیت رسانه ها به گونه ای شده که مانند بسیاری از مسئولان تنها به منافع خود می اندیشند و به منافع عمومی جامعه توجهی ندارند؛ من معتقدم تا زمانی که مسئولان پاسخگویی مناسبی نداشته باشند نمی توان انتظار داشت که وضعیت رسانه ها از این منظر بهبود یابد و از سوی دیگر به تبع آن عموم جامعه نیز از این رهگذر نفع ببرند.

آذین ادامه داد: امروزه وضعیت رسانه های کشور به ویژه در حیطه فرهنگ و هنر چندان خوب نیست؛ وجود تعداد کثیری از رسانه های مجازی باعث شده تا از لحاظ کیفی مطبوعات روند رو به نزولی داشته باشند؛ چرا که مانند گذشته کار در رسانه ها و مطبوعات سخت و دشوار نیست و کسانی که در رسانه ها کار می کنند نیز چندان دغدغه ای نسبت به کارشان ندارند؛ مطبوعات ما اغلب در حال رقابتی ناسالم با یکدیگر هستند و یا از سوی دیگر از دست های هم خبر کپی می کنند و از همین رو است که مردم دیگر نسبت به مطبوعات بی توجه شده اند.

این منتقد در ادامه تأکید کرد: باید همه متعهدانه در عرصه فرهنگ و هنر حرکت کنند تا جامعه بتواند از این رهگذر به رشد و تعالی برسد؛ رسانه ها و مسئولان موظف هستند نسبت به خودشان و جامعه ارزش قائل شوند تا از این طریق جامعه نیز بتواند به جای رفتن به سمت تباهی به سمت رشد و ارتقا گرایش پیدا کند.

آذین در خاتمه این گفتگو توجه به معنویات و آموزه های دینی و اخلاقی را نکته ای موثر برای رشد و ارتقای دانش، سواد و پاسخگویی آحاد افراد جامعه نسبت به یکدیگر برشمرد و گفت: متأسفانه از زمانی که برخی از قشرهای مردمی و مسئولان از معنویت فاصله گرفته اند فرهنگ و هنر ما به سمت عقب کشیده شد؛ متأسفانه این روزها به جای اخلاق مداری، ثروت مداری در رسانه ها باب شده است و دیگر رسانه ها به ماهیت اصلی خود که خدمت به جامعه است توجهی ندارند و تنها به فکر پر کردن کیسه هایشان شده اند و همین باعث شده تا اخلاق و انسانیت از جامعه ما رخت بربندد؛ من امیدوارم رسانه ها با رسیدن به اتحاد و همدلی بتوانند تغییری اساسی و بنیادین در جامعه به وجود بیاورند تا به این حداقل رسالت اصلی خود دست یابند.

دسترسی آسان به این نوشته لینک کوتاه
QR Code For:  آذین: کج‌روی در رسانه‌ها تأثیر منفی بر کل فضای جامعه خواهد داشت